Vabatahtlik töö

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks.

Vabatahtlikuna saad:

  • teha head ja kasulikku
  • ennast proovile panna
  • omandada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi
  • leida uusi sõpru ja tuttavaid
  • veeta oma vaba aega sisukalt ja lõbusalt

Lisaks soodustab vabatahtlik töö tulevikus töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust.

Vabatahtlikku tööd on võimalik teha erinevates organisatsioonides. Kindlasti ootab vabatahtlikke nii kohalik noortekeskus, kultuurimaja kui ka kool.

Lisainfot verinevate võimaluste kohta leiad: