Raadio nõukogu

torva-raadio-ring-e14519394051221. mail 2015 moodustati Tõrva Raadio nõukogu. MTÜ Tõrva Noorte Liit koostöös Tõrva linna Noortevolikoguga haldab Tõrva Raadiot. Nõukogu ülesandeks on juhtida raadio tegevust.

Tõrva Raadio nõukogu töökorda sätestab ühingu põhikiri:

6. Tõrva Raadio nõukogu
6.1 Üldkoosoleku otsusel moodustatakse Tõrva Raadio (edaspidi: raadio) nõukogu, mille liikmete volitused kestavad üldkoosoleku otsusega seni kuni üldkoosolek neid tagasi kutsub või kuni liikme tagasi astumiseni nõukogust.
6.2 Raadio nõukogu pädevus:
6.2.1 määrata raadio peatoimetaja
6.2.2 kinnitada raadio eelarve
6.2.3 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio juhtkonna struktuur ja liikmed
6.2.4 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio programm ja selle kestvus
6.3 Nõukogu esimees valitakse nõukogu liikmete seast, kelle ülesandeks on juhtida nõukogu tööd.
6.4 Nõukogul on õigus kehtestada oma toimimiseks kodukord, mida peab toetama MTÜ juhatus.

Nõukogu juhib alates 1. maist 2015 Karl Kirt.

Karl Kirt
karlkirt@gmail.com; 5780 1498

Nõukogu liikmed:

 1. Kaspar Metsar (01.05.2015 – 11.02.2017; 19.05.2019 – …)
 2. Marietta Juurikas (11.02.2017 – …)
 3. Karl Kirt – esimees (01.05.2015 – …)
 4. Maila-Liisa Liiv (20.05.2018 – …)
 5. Edgar Metsar (11.02.2017 – …)
 6. Margo Metsoja (01.05.2015 – …)
 7. Riin Lepik (20.05.2018 – …)
 8. Romet Piller (01.05.2015 – …)
 9. Sirli Pippar (01.05.2015 – …)
 10. Mattias Aus (19.05.2019 – …)

Endised nõukogu liikmed:

 1. Michell Luik (01.05.2015 – 11.02.2017)
 2. Karl Moorits Kurvits (11.02.2017 – 20.05.2018)
 3. Rannar Park (01.05.2015 – 20.05.2018)
 4. Triin Jaansalu (01.05.2015 – 19.05.2019)
 5. Teve Rajamets (01.05.2015 – 19.05.2019)