Kinnitati ühtse Tõrva valla noortevolikogu põhimäärus

16. jaanuaril kinnitas Tõrva vallavolikogu oma istungil Tõrva valla noortevolikogu põhimääruse. Nüüd algavad praeguse Tõrva linna noortevolikogu koosseisu ja noortevolikogu valimiskomisjoni koostöös ettevalmistused ülevallalise noortevolikogu valimisteks ning töö käivitamiseks.

Volikogu istungil kinnitatud põhimäärus koostati Tõrva valla noortevolikogu loomise projektijuhi Karl Kirti sõnul nii noorte kui ka noorsootöötajatega ühiselt mitmes etapis.

„Põhimääruse peamine sisendi kogumine toimus septembris piirkonna noorte ja noorsootöötajatele mõeldud ühisel seminaril. Seejärel oli põhimääruse ettepanek kahel noortevolikogu koosolekul arutelul. Eelmise aasta lõpus kohtus noortevolikogu esimees ja projektijuht Tõrva valla vallavanema ja volikogu esimehega, kellele tutvustati põhimääruse eelnõud,“ tutvustas põhimääruse loomist Kirt.

Kinnitatud põhimäärus sisaldab noortevolikogu tegevuseks olulisi põhimõtteid, noortevolikogu ja selle liikmete õigusi ja kohustusi ning valimiskorda. Üheks suurimaks erinevuseks varasemaga on valimispuntide loomise võimalus, mis tähendab noorte jaoks seda, et edaspidi võivad noored kandideerida üheskoos valimisliitudega sarnases grupis.

„Vallavolikogu poolt kinnitatud põhimäärus on üks oluline samm ühtse noortevolikogu loomisel, kuna kogu meie järgnev tegevus ja tulevased valimised põhinevad sellel dokumendil,“ sõnas Tõrva linna noortevolikogu esimees Edgar Metsar, „Nüüd hakkame kibekiirelt ette valmistama valimisi, et juba veebruaris saaksid kõik 14–26-aastased Tõrva valla noored kandideerida ühinenud noortevolikogusse.“

Tõrva linna noortevolikogu koguneb juba 21. jaanuaril kell 12.00 Tõrva Avatud Noortekeskusesse, kus kinnitatakse valimiste tähtajad, valimiskomisjoni koosseis ning toimub muudatustega kodukorra esimene lugemine. Koosolek on avalik ning kuulama on oodatud kõik huvilised.