Tõrva valla noortevolikogu koguneb 6. mail

Tõrva valla noortevolikogu valimised on selleks korraks lõppenud ning uus noortevolikogu koosseis asub ametisse juba 1. mail 2018. Uus koosseis koguneb esimest korda 6. mail Tõrva Vallavalitsuses istungite saalis, kus valitakse noortevolikogu esimees ja aseesimees.

Istungile on kutsutud külalistena Tõrva Vallavolikogu esimees Enn Mihailov, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ning Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja Maila-Liisa Liiv.

Uues noortevolikogu koosseisus on esindatud kõikide piirkondade noored ja tegu on esimese noortevolikogu koosseisuga, mis asub tegutsema uues ühinenud Tõrva vallas. Järjekorras on tegu juba viienda koosseisuga.

Tõrva Noortevolikogu loodi 2010. aastal toonase Tõrva Linnavolikogu otsusega. Esimene noortevolikogu koosseis astus ametisse 28. novembril 2010.

Tõrva Noortevolikogu V koosseisu I istungi päevakord:

  1. Tervitussõnad
  2. Noortevolikogu esimehe valimine
  3. Noortevolikogu aseesimehe valimine
  4. Noortevolikogu sekretäri valimine
  5. Kommunikatsioonijuhi ametist vabastamine