Toimus värskelt moodustatud Tõrva valla noortevolikogu teine koosolek

Täna toimus värskelt moodustud Tõrva valla noortevolikogu teine koosolek.

Noori tervitas Tõrva valla abivallavanem Kalev Laul, kes rääkis nii oma tööst abivallavanemana kui ka diskuteeris noortega nii talle kui noortele olulistel teemadel.

Lisaks koguti ideid uue tegevuskava moodustamiseks. Põnevaid ideid leidus küllaga ning lähiajal hakatakse esimesi ideid ka täide viima.

Veel otsustati koosolekul, et kommunikatsioonijuhi leidmiseks korraldatakse avalik konkurss. Info kommunikatsioonijuhiks kandideerimise tingimuste kohta avaldatakse õige pea.