Noortevolikogu kolmas istung

Noortevolikogu kolmas istung toimub Tõrva Linnavolikogu saalis, Kevade 1 12.veebruar kell 14.00.

Päevakord:

1.      Ülevaade linna tegemistest

Ettekandja: linnapea Agu Kabrits

2.      Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

Ettekandja: Maarit Meltsas

3.      Lisavalimiste korralduslik pool

Ettekandja: Maarit Meltsas

4.      Tõrva linna Noortevolikogu otsuse “Lisavalimiste väljakuulutamine” muutmise eelnõu

Ettekandja: Karl Kirt

5.      Otsus noortekoguga liitumiseks eelnõu

Ettekandja: Kaspar Metsar

Kaasettekandja: Sirli Pippar

6.      Ettepanekud linnavalitsusele Tõrva linna liiklussõbralikumaks muutmiseks eelnõu

Ettekandja: Karl Kirt

Kaasettekandja: Kaspar Metsar

7.      Tõrva linna Noortevolikogu auhinnad

Ettekandja: Sirli Pippar

8.      Tõrva linna Noortevolikogu tegevuskava 2011.aastaks – arutelu

Ettekandja: Kaspar Metsar

Dokumendina:

Kolmanda istungi päevakord