Juhend kandidaadile – hakka otsustajaks!

Esitada on vaja avaldus kandideerimise soovist. – Kandideerimise avaldus

Dokumendid peab esitama valimiskomisjoni esimehele Maarit Meltsasele, kas elektroonilisel kujul (saata tuleb maarit.meltsas@mail.ee) või anda talle isiklikult üle.

Tähtsad kuupäevad:

 • 1) Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada vahemikus 20.jaanuar kuni 10.veebruar kella 23.59-ni.
 • 2) Igal kandidaadil on võimalus kandideerimisest loobuda kuni 11.veebruarini kella 14.00-ni.
 • 3) 11.veebruar peale 14.00 loosib valimiskomisjon igale kandidaadile valimisnumbri.
 • 4) 11.veebruar avaldatakse kõik kandidaadid Tõrva kodulehel. Noortevolikogu kodulehel avaldatakse kandidaadid jooksvalt.
 • 5) Valimised hakkavad 28.veebruar ja lõppevad 5.märts.

Nõuded kandidaadile:

 • 1) Kandideerida saavad (vastavalt “Tõrva linna noortevolikogu põhimäärusele”) 14-26 aastased Tõrva linna kodanikud.
 • 2) Rahvastikuregistri alusel peab kandideerija elama Tõrva linnas.
 • 3) Esitatud peavad olema õigeteks kuupäevadeks kõik vajalikud dokumendid.
 • 4) Valimispunktis ja selle ümbruses kampaania tegemine on keelatud.

Valituks osutumine:

 • 1) Valituks osutuvad 5 enim hääli saanud kandidaati.
 • 2) Kõik, kes ei osutunud valituks on automaatselt asendusliikmed.
 • 3) Kui võrdselt saavad hääli näiteks 5-s ja 6-s koht, valivad ülejäänud Noortevolikogu liikmed Noortevolikogu 5.nda liikme. Valituks mitte osutunud on automaatselt asendusliige.

Tõrva Noortevolikogu valimiskomisjon