Tõrva valla suvenoortekas Ritsu Lasteaed-Algkooli esisel platsil